Thông báo tuyển dụng 2022 (THPT NGÔ SĨ LIÊN)

Thông báo tuyển dụng Giáo viên Toán, Giáo viên QP-AN, Nhân viên CNTT, Nhân viên Văn thư 

SỞ GDĐT ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

Số: 09/TB-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trảng bom, ngày 07 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022

Thực hiện quyết định số 79/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022 của trường THPT Ngô Sĩ Liên, Trường THPT Ngô Sĩ Liên thông báo tuyển dụng như sau:

  1. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

STT

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

Trình độ

Số lượng cần tuyển

Hạng

Mã số

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

01

Giáo viên

Giáo viên THPT hạng III

V.07.05.15

Cử nhân sư phạm chuyên ngành Toán

 

 

02

02

Giáo viên

Giáo viên THPT hạng III

V.07.05.15

Cử nhân sư phạm chuyên ngành QP-AN

 

 

01

03

Nhân viên

CNTT (KTV hạng IV)

V.05.02.08

Trung cấp

Trình độ bậc 1/6

 

01

04

Nhân viên

Văn thư viên trung cấp

02.008

Trung cấp trở lên

 

 

01

 

 

II. TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÍ

Thí sinh nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Nhà trường THPT Ngô Sĩ Liên (mẫu Phiếu kèm theo) – Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố III; thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, SĐT: 0251.3864205 (hoặc gửi theo đường bưu chính) gồm có:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển: 2 bản

b) Bản sao không công chứng giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân: 1 bản

c) Bản sao không công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng chuyên môn (trung cấp, cao đẳng, đại học...), bảng điểm kết quả học tập toàn khóa: 1 bản (trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng);

d) Minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 07/03/2022.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN.

1. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng

1.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2

- Đối với giáo viên

a) Thi thực hành giảng dạy để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian thi thực hành giảng dạy 45 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi thực hành giảng dạy.

- Đối với nhân viên

a) Thi phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian thi phỏng vấn 30 phút. Trước khi thi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 

3. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển

a) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

4. Thời gian tổ chức xét tuyển

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 07/03/2022.

Từ ngày 08/3/2022 đến ngày 12/3/2022: Hội đồng tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Ngày 14/3/2022: Hội đồng thông báo triệu tập người dự tuyển tham dự vòng 2.

Từ ngày 17/3/2022 đến ngày 19/3/2022: Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyển nhân viên trường học và thi thực hành giảng dạy đối với thí sinh dự tuyển giáo viên để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 22/3/2022: Hội đồng niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Nhà trường và đề nghị Sở phê duyệt, công nhận kết quả tuyển dụng.

Từ ngày 30/3/2022 đến ngày 31/3/2022: Thông báo người trúng tuyển đến Nhà trường THPT Ngô Sĩ Liên để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định và ký hợp đồng lao động theo đúng thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT Đồng Nai (Để báo cáo)

- Niêm yết bảng tin nhà trường

- Đăng tải cổng TTĐT nhà trường

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Oánh

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 23
Tháng 08 : 35.820
Năm 2022 : 66.734